måndag 1 augusti 2016

Spikklubba.

from Instagram

Växten är mycket giftig. Speciellt frön, blad och blommor innehåller bl a atropin.
Källa: Giftinformationscentralen